7 sec
//s9.kh1.co/50/50ce58df061f35149d37d23f7d6ceac393f21a88.jpg

ជាប្រពន្ធ ត្រូវប្តីមិនអើពើជាមួយ គួរធ្វើយ៉ាងម៉េច?

សម្រាប់មនុស្សស្រីជាប្រពន្ធគ្រប់រូប ដែលត្រូវបានប្តីមិនអើពើជាមួយ វាជារឿងដែលខូចចិត្តបំផុត ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ អាចជាអ្វីដែលជួយដោះស្រាយបាន។

ជីវិត
T.NT.N
 ២៨-វិច្ឆិកា-២០២២ 
 ៤ល្ងាច · ៤ ខែមុន
//s9.kh1.co/a8/a8c7f53c239e4c81418b73ee7460c2e17256e58f.jpg

មនុស្សស្រីមាន៣ចំណុចនេះ ទៅណាក៏មិនចេះចាញ់ប្រៀបគេ

ជាការពិត មនុស្សស្រីគ្រប់រូបឱ្យតែមាន៣ចំណុចដូចដែលបានរៀបរាប់នេះ ទៅណាមកណា ក៏មិនចេះតែចាញ់ប្រៀបគេដែរ។

ជីវិត
T.NT.N
 ២៨-វិច្ឆិកា-២០២២ 
 ១២ល្ងាច · ៤ ខែមុន
//s9.kh1.co/68/683c599bd133b591e832ae121595963e2b26fb07.jpg

មនុស្សស្រី៤ប្រភេទ មនុស្សប្រុសមិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើ

មនុស្សស្រីទាំង៤ប្រភេទដូចដែលបានរៀបរាប់នេះហើយ ដែលជាប្រភេទមនុស្សស្រី មនុស្សប្រុសមិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើ។

ជីវិត
T.NT.N
 ២៨-វិច្ឆិកា-២០២២ 
 ២ល្ងាច · ៤ ខែមុន
//s9.kh1.co/5d/5ded1294af0b0dc7aae8c6b4459ef69a992c6a78.jpg

មាន៤ចំណុចនេះ មនុស្សប្រុសមិនធុញនឹងតាមលួងលោម

មនុស្សស្រីគ្រប់រូប ឱ្យតែមាន៤ចំណុចដូចដែលបានរៀបរាប់នេះ មនុស្សប្រុសគ្មានថ្ងៃធុញទ្រាន់នឹងតាមលួងលោមអ្នកឡើយ។

ស្នេហា
T.NT.N
 ០៦-ធ្នូ-២០២២ 
 ២ល្ងាច · ៤ ខែមុន

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ