7 sec
//s9.kh1.co/b7/b7fe7799705c4c54cb5ff92240e658f6d6ca1bc7.jpg

៤យ៉ាងដែលមនុស្សប្រុសចង់បាន នៅពេលគេស្រលាញ់អ្នកខ្លាំង

មនុស្សប្រុសភាគច្រើន នៅពេលដែលដាក់ចិត្តថាស្រលាញ់មនុស្សស្រីណាម្នាក់ខ្លាំងហើយ គេមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីចង់បាន៤យ៉ាងនេះទេ។

ស្នេហា
T.NT.N
 ០៧-តុលា-២០២២ 
 ២ល្ងាច · ២ ឆ្នាំមុន
//s9.kh1.co/9e/9e8069490d6c418f8fe270676520197c6ab8878d.jpg

៤យ៉ាង ធ្វើឱ្យមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ឈឺចាប់ ដោយមិនដឹងខ្លួន

ទង្វើដោយមិនដឹងខ្លួន៤យ៉ាងនេះ ដែលតែងតែធ្វើឱ្យមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ ទទួលរងនូវការឈឺចាប់ដោយសារតែអ្នក។

ស្នេហា
T.NT.N
 ៣០-កញ្ញា-២០២២ 
 ១ល្ងាច · ២ ឆ្នាំមុន
//s9.kh1.co/87/872972346ad33b43d89d6c89b26ff6e79f0e1c98.jpg

កុំស្រលាញ់មនុស្សប្រុសណា ដែលធ្វើឱ្យអ្នកជួបរឿងទាំងនេះ

ស្រីៗកុំដាក់ចិត្តស្រលាញ់ទៅលើមនុស្សប្រុសណា ដែលតែងតែធ្វើឱ្យអ្នកជួបរឿងទាំងអស់នេះឱ្យសោះ ព្រោះអ្នកនឹងគ្មានក្តីសុខ។

ស្នេហា
T.NT.N
 ០៥-តុលា-២០២២ 
 ១០ព្រឹក · ២ ឆ្នាំមុន
//s9.kh1.co/61/614cc5e39dd493b4635975021e859b2439113bba.jpg

ហេតុផលពេញនិយម ដែលធ្វើឱ្យប្តីប្រពន្ធឆាប់លែងគ្នា

ហេតុផលទាំងអស់នេះហើយ ដែលជាហេតុផលដ៏ពេញនិយម ដែលធ្វើឱ្យប្តីប្រពន្ធឆាប់លែងគ្នាដោយគ្មានការស្តាយស្រណោះ។

ជីវិត
T.NT.N
 ០៤-តុលា-២០២២ 
 ២ល្ងាច · ២ ឆ្នាំមុន

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ