https://s9.kh1.co/d0/d0755053d3cbdebfac5195a78efe4a030c31a2af.jpg

វិធី៣យ៉ាង មនុស្សស្រីឆ្លាតតែងធ្វើដើម្បីចងចិត្តប្តី

វិធីសាស្ត្រទាំង៣យ៉ាងនេះ ដែលមនុស្សស្រីឆ្លាតតែងតែធ្វើដើម្បីចងចិត្តប្តីមិនឱ្យងាករេទៅណា ដូច្នេះមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធអាចយកវិធីសាស្ត្រនេះប្រើការបាន។

ជីវិត
Kong SokmetheanyT.N
 22-Dec-2022 
 10am · a month ago
https://s9.kh1.co/e9/e972335e3dece389f799b1bf6c7bfba7f7ac6192.jpg

រឿងសាមញ្ញៗ ដែលប្តីធ្វើ តែឆក់បេះដូងប្រពន្ធបាន

រឿសាមញ្ញទាំង៣យ៉ាងនេះ ដែលមនុស្សប្រុសជាប្តីគ្រប់រូបសុទ្ធតែអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងមានប្តីតិចណាស់ដែលអាចធ្វើវាបាន។

ជីវិត
Kong SokmetheanyT.N
 21-Dec-2022 
 1pm · a month ago

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ