7 sec
//s9.kh1.co/41/416075a8a50fa0f7a2db33c970e060211e23a5fa.jpg

ទាំងនេះជាភាពខុសគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធ ពេលដឹងថាមានការផិតក្បត់គ្នា

ទាំងអស់នេះជាភាពខុសគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធ នៅពេលដែលដឹងថា កើតមានការផិតក្បត់ចិត្តគ្នាឡើងមកនៅក្នុងទំនាក់ទំនង។

ជីវិត
T.NT.N
 ២១-តុលា-២០២២ 
 ៤ល្ងាច · ៧ ខែមុន
//s9.kh1.co/41/4129061b2f635f1440a111ec240bc41b14191388.jpg

នៅជាមួយមនុស្សប្រុសណា ដែលអាចធ្វើរឿងទាំងនេះដើម្បីអ្នក

មនុស្សស្រីគ្រប់រូប ប្រសិនជាចង់មានក្តីសុខក្នុងរឿងស្នេហា គួរណាតែនៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុស ដែលអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបាន។

ស្នេហា
T.NT.N
 ១៨-តុលា-២០២២ 
 ១១ព្រឹក · ៧ ខែមុន
//s9.kh1.co/39/398c8c0c2888638ad9bb15cbf00cf13c1929e20d.jpg

៤រឿង ដែលប្រពន្ធគួរធ្វើមិនដឹងមិនលឺ ដើម្បីក្តីសុខគ្រួសារ

ចំពោះ៤រឿងនេះហើយ ដែលមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធៗគ្រប់រូប គួររៀនធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺខ្លះ ដើម្បីក្តីសុខ សុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារ។

ជីវិត
T.NT.N
 ១៧-តុលា-២០២២ 
 ១០ព្រឹក · ៧ ខែមុន
//s9.kh1.co/40/40ec038808686e1775dcf9833cac7e151600fdba.jpg

៤ចំណុចនេះ បង្ហាញថាសង្សារអ្នកជាមនុស្សខូចខិល

៤ចំណុចនេះ ដែលអ្នកគួរតែរៀនសង្កេតមើល ព្រោះវាជាចំណុចដែលបង្ហាញថាសង្សាររបស់អ្នក គេជាមនុស្សប្រុសខិលខូច។

ស្នេហា
T.NT.N
 ២២-តុលា-២០២២ 
 ១០ព្រឹក · ៧ ខែមុន

អត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍

អត្ថបទចុងក្រោយ